معرفی به دوستان اشتراک گذاری
پانزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

پانزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران در تاریخ 14  تا 17 مهر ماه 1394 در هتل المپیک تهران برپزار میگردد.

شواری برگزاری کنگره: 

دکتر بهزاد هوشمند: رئیس کنگره 
دکتر محمود تمیزی: دبیر علمی 
دکتر رضا عمید: قائم مقام 
دکتر عباس سید شاکری: دبیر اجرایی 
دکتر مهرناز صدیقی: کمیته بین الملل 
دکتر امیرحسین نگارش: کمیته ثبت نام 
دکتر فاضله عطار باشی: کمیته ثبت نام 
دکتر امین جلال جلالی: کمیته روابط عمومی 
دکتر افشین رحیمی‌فر: کمیته پشتیبانی 
دکتر رضا معیر: کمیته نمایشگاه 
دکتر علی کامیار عبدالعالی: کمیته دانشجویی 
دکتر آزاده اسماعیل‌نژاد: کمیته انتشارات 
دکتر نوشین قاسمی: امور کارگاه‌ها 

 

*شرکت آسااونیک در سالن B  هتل المپیک منتظر دیدار شما خواهد بود.

 

فقط لبخند بزنید .

نظرات

 
   
 
Captcha